Powered by GWS Media  © 2013

Willemsen Bestratingen
Sierbestrating, industriële bestrating, nieuw en vervanging

Grotere en industriële projecten

Indien u een groter project wilt laten uitvoeren, zijn wij de passende partner voor uw klus.

Naar behoefte zullen wij hulpmiddelen inzetten, zodat het werk zo vlot mogelijk kan worden afgerond, en u de oplevering op zo kort mogelijke termijn tegemoet kunt zien. De champagne kan u zodoende op het geplande moment ontkurken!